Семінари

Деталі
Перегляди: 12544

Cемінари відбуватимуться у м. Києві, у приміщенні Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М.П.Драгоманова (вул. Пирогова, 9)
Бажаючих взяти участь у навчанні чи роботі семінару-тренінгу просимо зареєструватися факсом (044) 288-25-58, або e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. за формою:

- ПІБ учасника
- Контакти ( телефон, адреса, e-mail).

Ми пропонуємо вам такі семінари:

Стратегічне планування діяльності малого підприємства

День 1.
Стратегічне управління: сутність і передумови виникнення:
- стратегія підприємства;
- стратегічне планування;
- стратегічне управління;
- ситуаційні та практичні завдання
Стратегічний аналіз:
- зовнішнє середовище підприємства;
- внутрішнє середовище підприємства;
- визначення конкурентоздатності підприємства;
- сутність SWOT- аналізу;
- прогнозування у системі стратегічного управління;
- ситуаційні та практичні завдання
Розробка цілі, стратегії і формування стратегічного набору підприємства:
- роль, значення, сутність і місце цілі у стратегічному управлінні;
- місія, генеральна ціль підприємства;
- класифікація цілей;
- «дерево цілей» підприємства;
- сутність стратегії;
- стратегічний набір;
- загальні і загально конкурентні стратегії;
- ресурсні стратегії;
- функціональні стратегії;
- ситуаційні та практичні завдання

День 2.
Стратегічне планування:
- основні підходи до формування стратегій;
- мета і принципи стратегічного планування;
- моделі стратегічного планування;
- зміст і структура стратегічного плану;
- ситуаційні та практичні завдання
Підсистеми забезпечення стратегічного управління:
- характеристика організаційної структури управління стратегічного типу;
- формування організаційної структури управління стратегічного типу;
- етапи формування організаційної структури управління стратегічного типу;
- ситуаційні та практичні завдання

День 3.
Практична робота учасників семінару:
- формулювання місії свого підприємства;

- визначення цілей підприємства, їх класифікація;

- виконання SWOT-аналізу підприємства;

- визначення конкурентоздатності підприємства;

- розробка стратегії для свого підприємства ( корпоративна стратегія, конкурентні стратегії, функціональні стратегії, оперативні стратегії);

- розробка стратегічного плану свого підприємства в умовах конкуренції (конкурентні стратегії господарського портфеля, конкурентні стратегії на функціональному рівні, оцінка конкурентоздатності товару(послуги)

Презентації.

Семінар відбудеться у м. Києві, у приміщенні Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М.П.Драгоманова (вул. Пирогова, 9)
Бажаючих взяти участь у роботі семінару-тренінгу просимо зареєструватися факсом (044)288-25-58 за формою:
1.ПІБ учасника
2.Контакти ( телефон, адреса, e-mail)
Додаткова інформація за тел. (044)288-25-58

Маркетинг сучасного бізнесу

Семінар-тренінг розрахований на всіх, хто бажає відкрити свій бізнес.
День 1.
Маркетинг як філософія сучасного малого бізнесу

- зміст сфери малого бізнесу;
- класифікація послуг сфери малого бізнесу в умовах сервісної економіки;
- концепції, принципи, функції маркетингу;
- ситуаційні і практичні завдання

Маркетингове середовище та її структура:

- макро- і мікросередовище маркетингу сфери малого бізнесу;

- інфраструктурне забезпечення сфери малого бізнесу;

- державна підтримка малого підприємництва;

- ситуаційні та практичні завдання

День 2.

Розробка комплексу маркетингу для малого бізнесу:

- товар, товарна політика;

- система розподілу і товароруху;

- механізм формування ціни;

- комунікаційна модель маркетингу;

- ситуаційні та практичні завдання

Стратегії маркетингу в умовах конкуренції:

- конкурентні стратегії господарського портфелю;

- конкурентні стратегії на функціональному рівні;

- оцінка конкурентоздатності товару(послуги);

- ситуаційні та практичні завдання

День 3.

Форми активного просування товарів(послуг):

- реклама як інструмент ефективної участі у цільовому сегменті;

- паблік рілейшзн і імідж малої організації;

- стимулювання збуту - резерв просування товару;

- виставкова діяльність як форма маркетингових комунікацій;

- ситуаційні та практичні завдання

Специфіка маркетингових технологій у галузях сфери малого бізнесу:

- маркетинг у сфері товарного обігу;

- маркетинг у будівництві;

- концепції маркетингу послуг. Маркетингові стратегії у сфері послуг;

- ситуаційні та практичні завдання

День 4.

Управління маркетингом організації малого бізнесу:

- концептуальна модель управління маркетингом малого бізнесу;

- прийняття управлінських маркетингових рішень;

- побудова служби маркетингу у сфері малого бізнесу;

- ситуаційні та практичні завдання

Оцінка ефективності маркетингу у сфері малого бізнесу:

- принципи ефективності управління маркетингом ;

- показники якості маркетингу;

- контроль у маркетингу;

- ситуаційні та практичні завдання

День 5.

Практична робота учасників тренінгу:
1. Розробка комплексу маркетингу для свого підприємства
2.Розробка стратегії маркетингу для свого підприємства в умовах конкуренції

3.Розробка форм активного просування своїх товарів ( послуг):

Побудова служби маркетингу на своєму підприємстві

Презентації.

Семінар відбудеться у м. Києві, у приміщенні Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М.П.Драгоманова (вул. Пирогова, 9)

Бажаючих взяти участь у роботі семінару-тренінгу просимо зареєструватися факсом (044)288-25-58 за формою:

1.ПІБ учасника
2.Контакти ( телефон, адреса, e-mail)

Додаткова інформація за тел. (044)288-25-58.

Технології організації сучасного бізнесу (3-и денний)

Семінар-тренінг зацікавить багатьох безробітних, незайнятих громадян та всіх бажаючих відкрити свій бізнес у туристичній галузі.

Кожен учасник семінару отримає методичні рекомендації щодо започаткування популярного нині в Україні туристичного бізнесу.

День 1.

Нормативно - правові основи діяльності та державне регулювання у галузі туризму:

- Міжнародно-правове регулювання туризму;
- Спеціальне законодавство України з питань туристичної діяльності (Закон України "Про туризм" від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР, Закон про захист прав споживачів, правила надання готельних послуг, послуг підприємств громадського харчування та ін.);
- Законодавчі акти загального значення в України, які регламентують діяльність суб’єктів туристичної діяльності;
- Ліцензування туристичної діяльності. Ліцензійні умови. Проблема розробки стандартів. Розбіжність українських і міжнародних стандартів. Порядок ліцензування організацій, які обслуговують туристів (турфірми, готелі, підприємства громадського харчування та ін.);
- Участь держави у регулюванні міжнародного туристичного бізнесу в міжнародній практиці та Україні. Органи державного управління туризмом та державного контролю за туристичною діяльністю в Україні.

День 2.

Договірні відносини в туристичній діяльності:

- Договір у туризмі. Види договорів, їх специфіка та особливості: договір між туроператором і турагентом, договір між турагентом і туристом, додатки до договору, ануляція, штрафні санкції, порядок подачі претензій і вирішення конфліктних ситуацій, умови зміни та розірвання договорів, договірні зв'язку турфірми з іншими організаціями для надання послуг туристам, договори із закордонними партнерами;
- Договір про туристичне обслуговування та його правова природа, специфіка, його комплексний характер. Юридичні властивості договору. Обмеження договору про туристичне обслуговування від суміжних договорів;
- Порядок укладання договору і структура договірних зв'язків: права та обов'язки сторін у договорі про туристичне обслуговування, місце і час надання послуг, загальні вимоги до туристичних послуг у залежності від виду послуг, особливості договорів на користь третьої особи;
- Відповідальність турфірми перед туристами. Компенсація матеріальної шкоди. Проблеми компенсації моральної шкоди;
- Практичні заняття з договірних відносин – ділова гра.
День 3.
Економіка туризму:

- Порядок розрахунку вартості групових турів;
- Порядок розрахунку вартості індивідуальних турів;
- Звітність у туристичній діяльності, її особливості;
- Порядок здійснення готівкових розрахунків в офісах туристичних фірм.

Семінар відбудеться у м. Києві, у приміщенні Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М.П.Драгоманова (вул. Пирогова, 9)
Бажаючих взяти участь у роботі семінару-тренінгу просимо зареєструватися факсом (044)288-25-58 за формою:
1.ПІБ учасника

2.Контакти ( телефон, адреса, e-mail)

Додаткова інформація за тел. (044)288-25-58

Технології організації сучасного бізнесу (2-о денний)

Семінар-тренінг зацікавить багатьох безробітних, незайнятих громадян та всіх бажаючих відкрити свій бізнес у туристичній галузі.


Кожен учасник семінару отримає методичні рекомендації щодо започаткування популярного нині в Україні туристичного бізнесу.


День 1.


Як створити власну туристичну компанію:

- Поетапний план відкриття туристичної компанії: складання бізнес-плану, початкові витрати, розрахунок собівартості агентства, фінансовий план;

- Реєстрація підприємства, ліцензування;

- Покупка діючої туристичної компанії ;

- Помилки при відкритті туристичного бізнесу.

Управління персоналом, підбір і розстановка кадрів:

- Де шукати фахівців зі сфери туризму;

- Рекомендації щодо прийому менеджерів на роботу у туристичну фірму. Анкетування. Тестування;

- Оформлення фахівців у штат туристичної фірми, необхідні документи;

- Розподіл обов'язків менеджерів;

- Формування оплати праці, заохочень і штрафів.

День 2.

Роль та особливості діяльності менеджерів туристичних компаній:

- Професійні завдання менеджерів туристичних компаній;

- Психологічні нюанси роботи у туристичній фірмі;

- Практичні аспекти робочого дня менеджера.

Просування туристичного продукту на ринку:

- Формування асортименту туристичної компанії;

- Просування послуг туристичної компанії за допомогою маркетингових інструментів: реклами, дизайну, брендингу;

- Оптимізація витрат туристичної фірми при замовленні послуг друкарень, дизайнерів, розміщення реклами у пресі, можливі максимальні знижки;

- Маркетингові заходи у туристичній фірмі. Системи просування турпродукту. Організація виставок, семінарів, презентацій.

Страхування у сфері туризму:

- Види страхування і міжнародна практика;

- Особливості страхування туристів у різних видах туризму.

Семінар відбудеться у м. Києві, у приміщенні Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М.П.Драгоманова (вул. Пирогова, 9)

Бажаючих взяти участь у роботі семінару-тренінгу просимо зареєструватися факсом (044)288-25-58 за формою:

1.ПІБ учасника

2.Контакти ( телефон, адреса, e-mail)

Додаткова інформація за тел. (044)288-25-58