Лабораторія інформаційних технологій

Деталі
Перегляди: 3083
Цілі та задачі Лабораторії:
  • забезпечення відповідності навчальної, методичної та науково-дослідної роботи сучасним вимогам з урахуванням науково-технічного прогресу;
  • створення якісної навчальної та інформаційно-управлінської системи надання освітніх послуг на основі використання новітніх комп’ютерних та дистанційних технологій;
  • комп’ютеризація навчального, методичного та науково-дослідного процесів;
  • забезпечення автоматизованої обробки великої кількості навчально-методичних та науково-дослідних матеріалів;
    забезпечення швидкого віддаленого доступу до навчальних та інформаційних матеріалів.
Напрямки діяльності Лабораторії:
  • розробка основних, новітніх концепцій та технологій дистанційного навчання;
  • вивчення, узагальнення та застосування у практичній підготовці фахівців сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
    аналіз досвіду діяльності зарубіжних та вітчизняних закладів дистанційного навчання та створення на їх основі відповідно нової, вдосконаленої системи навчання.
 
Завідувач лабораторії ІКТ
Степанюк Олександр Олександрович
235-24-27
Доцент кафедри освіти дорослих
Кашина Анна Сергіївна
235-24-27